Noslēgusies projekta realizācija

2014.gada 8.jūlijā tika uzsākta aktivitāšu īstenošana nodibinājuma „Rundāles pils atbalsta fonds” projektam „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Nr. 14-06-LL19-L413201-000012, kas saņēma atbalstu EFLA Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta finansējums 7999,14 EUR, kuru 100% līdzfinansē ES un tā ietvaros plānots iegādāties informācijas stendus, kas tiks izmantoti iedzīvotāju un muzeja apmeklētāju informēšanai par dažādām apmācībām, semināriem, lekcijām, kas tiek organizētas, izmantojot jau realizēta projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu. Projekta sākuma termiņš ir 08.07.2014 un beigu termiņš 28.01.2015.

2015.gada 28.janvārī noslēdzies nodibinājuma „Rundāles pils atbalsta fonds” projekts „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”, Nr. 14-06-LL19-L413201-000012, kura ietvaros SIA „DizainaCentrs.lv” piegādāja pārvietojamu un transformējamu informatīvo stendu komplektu un tas ir papildinājums 2014.gadā realizētam projektam, kura ietvaros tika iegādāts aprīkojums un krēsli, kas tiek izmantoti pasākumu, semināru un lekciju organizēšanai. Minēto projektu rezultātus var izmantot jebkurš novada iedzīvotājs, apmeklējot Rundāles pils muzejā organizētos pasākumus, seminārus un tematiskās lekcijas.

Logo2