Pils 278. dzimšanas dienu atzīmēs ar restaurācijas piecdesmitgades noslēgumu

2014.gada 24.maijā, reizē ar 278. dzimšanas dienas atzīmēšanu, tiks noslēgti piecdesmit gadus ilgušie pils restaurācijas darbi.

Pirms 50 gadiem domubiedri Laimonis Liepa, Imants Lancmanis un Mārcis Leopolds Kļaviņš aizsāka lolot domu par pils restaurāciju, saredzēja nepieciešamību un vēlmi saglabāt karos cietušo pili, ierīkot tajā muzeju. Bauskas muzeja toreizējā direktora Laimoņa Liepas enerģija un Kultūras ministrijas atbalsts pakāpeniski ļāva pārvarēt noraidošo attieksmi pret šo arhitektūras pieminekli, lai virzītu uz priekšu tobrīd šķietami utopisko projektu – Kurzemes hercoga Ernsta Johana vasaras rezidenci atjaunot 18.gadsimta izskatā, radot hercoga laika cienīgu interjeru iekārtu.
I.Lancmanis stāsta: „1972. gadā filiāle pārtapa patstāvīgā Rundāles pils muzejā, un tad tika definēts uzdevums bija ne tikai atjaunot pils ansambli, bet arī veidot Latvijas  baznīcu un muižu mākslas kolekcijas un nodarboties ar šī Latvijas mākslas vēstures senākā perioda izpēti. Tad arī tika uzsākti interjeru restaurācijas darbi, 1981. gadā apmeklētājiem atvērta Baltā zāle. Darbi netika pārtraukti arī pēc restaurācijas finansēšanas izbeigšanās 1992. gadā; kaut lēnākā tempā, tomēr gandrīz katru gadu apmeklētājiem tika atvērta jauna telpa. Pēdējo gadu straujā attīstība bija iespējama tikai ar sponsoru un mecenātu  Borisa un Ināras Teterevu fonda palīdzībai.”
Bijušie restauratori un muzeja darbinieki pulcēsies uz atmiņu pēcpusdienu, lai, ejot cauri telpām, etīdēs un atmiņu stāstos atcerētos restaurācijas gados pavadīto laiku pilī.
Muzeja direktors I.Lancmanis akcentē: „Šie piecdesmit gadi ir bijuši pilni gan ar ikdienas darbu, gan ar smagumu un nopietnām grūtībām. Katrā periodā tikai mainījās šo grūtību raksturs. Pirmā barjera bija ideoloģiska rakstura. Atbalsts ir sniegts ne tikai celtnes un telpu restaurācijā, bet arī eksponātu iegādē un to restaurācijā, sponsori devuši ieguldījumu baroka dārza veidošanā un attīstīšanā, saņemti līdzekļi muzeja iespieddarbu izdošanā.”
Muzejs izsaka pateicību visiem, kas šajos gados atbalstījuši mūsu ieceres un plānus, palīdzot gan finansiāli, gan ar materiāliem un darbaspēku.

Footer menu LV