Zeltījums un sudrabojums

Zeltīti stuka veidojumi bijuši tikai divās Rundāles pils telpās. Zelta zālē zeltījums bija saglabājies, bet hercogienes tualetes kabinetā gājis bojā 20. gs. 30. gados līdz ar visu griestu veidojumu, kad dekoratīvo apdari demontēja un telpu pārbūvēja. Sudrabojums bija saglabājies Rožu istabā, hercoga ģērbistabā un pirmajā hercoga rakstāmkabinetā. Zeltījuma konservāciju un restaurāciju veica Lietuvas restauratori un Latvijas Zinātniskās restaurācijas pārvaldes restauratori.

20.04.2018

Footer menu LV