Johans Mihaels Grafs

J.M. Grafa paraksts

Johans Mihaels Grafs
(1742 – pēc 1796)

Dzimis 1742. gadā Vesobrunnā, Bavārijā. Tēlnieku dzimtas pēctecis.

No 1763. līdz 1764. gadam strādājis Berlīnē, veicot prinča Heinriha pils zāles apdari (līdz mūsdienām nav saglabājusies).
1764. gadā izpildījis Prūsijas karalienes Kristīnes Elizabetes pasūtījumu, veicot Nīderšēnhauzenes pils zāles un galerijas dekoratīvo apdari. Pirms došanās uz Kurzemi strādājis arī tirgotāja Daniela Vegeli namā. Šajos darbos jūtams brāļu Hopenhauptu un J. Nāla iespaids.
No 1765. gada 10. maija līdz 1768. gada 27. jūlijam kopā ar brāli Jozefu Grafu un palīgiem Virgiliju Baumanu un Lancu strādājis Rundāles pilī, radot griestu veidojumus 18 telpās, sienu un griestu veidojumu dekorus sešās telpās, veidojumu kompozīcijas kopā ar gleznojumu – divās telpās. Vienā telpā darinājis stuka krāsni. Trijās no minētajām telpām izveidoti mākslīgā marmora sienu panno. Kopumā piedalījies 27 telpu dekoratīvajā apdarē. Lietojis 43 ziedu formas, piecas putto galvu formas, divas torsu formas un atsevišķas roku un kāju formas.
No 1768. līdz 1774. gadam strādājis Jelgavas pilī, 1768. gadā – arī Vircavas pilī. Brālis Jozefs strādājis Kurzemē tikai līdz 1769. gadam.
1773. gadā strādājis Peltsamā pilī Igaunijā. Pils ilgstoši atradusies drupu stāvoklī, konstatējami tikai nelieli J. M. Grafa veidojumu fragmenti.
1774. gadā strādājis Academia Petrina Jelgavā.
No 1773. līdz 1775. gadam – darbi Svētes pilī. Iekšējā apdare līdz mūsdienām nav saglabājusies.
1775. gadā devies uz Berlīni.
1776. gadā strādājis Polijā, Varšavā, Karaliskajā pilī un Lazenku pilī, iespējams, kā mākslīgā marmora meistars. Pirmais darbs – Varšavas pils karaļa privātkapela ar mākslīgā marmora apdari.
Miris pēc 1796. gada.

20.04.2018