Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu Nr.19-06-AL07-A019.2201-000011 „Barokālo svečturu iegāde publisko pasākumu brīvā dabā dažādošanai”

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” izstrādāja projektu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un iesniedza projekta pieteikumu atklātu projektu iesniegumu konkursam. Projekta pieteikums “Barokālo svečturu iegāde publisko pasākumu brīvā dabā dažādošanai” tika apstiprināts ar kopējo realizācijas summu EUR 11616,00 apmērā. Projekta īstenošanas gadījumā nodibinājumam „Rundāles pils atbalsta fonds” tiks nodrošināts finansējums EUR 10454,40, bet līdzfinansējums EUR 1161,60 apmērā jānodrošina projekta pieteikuma iesniedzējam.

Projekta mērķis ir būtiski uzlabot izglītojošu un izklaides pasākumu brīvā dabā organizēšanu un palielināt iedzīvotāju interesi apmeklēt pasākumus.  Lai paaugstinātu pasākumu kvalitāti, projekta ietvaros tiks iegādāti barokālie gaismas elementi (svečturu statīvi 72gb.), kas radīs atbilstošu 18.gadsimta noskaņu un atmosfēru dažāda mēroga pasākumos, koncertos, festivālos brīvā dabā Rundāles novada teritorijā. Pasākumi ārpus pils telpām, kurus nepieciešams izgaismot ar dzīvu uguni, lai radītu īpašu sajūtu, kāda tā būtu bijusi 18. gadsimtā, būs pieejami Rundāles pils muzeja apmeklētājiem, Rundāles novada iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Senatnīgais apgaismes veids tiks izmantots kultūrvēsturiskos objektos, sniedzot priekštatu par šo objektu nozīmību, piemēram kā Rundāles pils franču dārzs, Mežotnes pilskalns un Svitenes muižas parks u.c.

Projekta īstenošana ir uzsākta un tā ietvaros, pamatojoties uz iepirkumu procedūru ir noslēgts līgums ar metālkalēju par barokālo svečturu izgatavošanu. Tiek plānots, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2020. gada 2. oktobrim.

Projektu koordinatori: Nodibinājuma “Rundāles pils atbalsta fonds” brīvprātīgie pasākumu organizētāji Kristaps Zēbergs un Inga Ripa