Rundāles pils jumta pārbūves 1. un 2. kārta

Rundāles pils jumta klājs. 2019. gads

2017. gada nogalē uzņēmums SIA “CMB” izstrādāja Rundāles pils jumta pārbūves projektu. Lai nonāktu līdz darbu izpildītāja izvērtēšanai, bija nepieciešamas divas konkursa izsludināšanas. Tā pirmā konkursa kārta izsludināta 04.12.2019. noslēdzās bez rezultātiem, bet otrajā (izsludināta 10.02.2020., noslēdzās 11.03.2020.) kārtā par darbu izpildītāju pēc publisko iepirkumu likuma prasībām tika izvēlēts AS “Būvuzņēmums Restaurators” par kopējo summu 1 467 664,04 EUR (bez PVN).

Vadoties pēc izstrādātā projekta, AS “Būvuzņēmums Restaurators” bija jāveic bojāto jumta nesošo konstrukciju protezēšana un atjaunošana, jumta seguma un dēļu klāja nomaiņa, daļēji saglabājot un eksponējot vēsturisko klāju, kā arī jumta arhitektonisko detaļu restaurācija un citi projektā norādītie darbi. Rundāles pils muzeja jumta būvuzraudzību veica SIA “Forma2” – uzņēmums ar pieredzi kultūras objektu, izglītības iestāžu, biroju ēku u. c. objektu uzraudzībā. Savukārt autoruzraudzību veica projekta izstrādātājs SIA “CMB”.

2020. gadā tika īstenota jumta pārbūves 1. kārta un daļēja 2. kārta – mazākā apjomā kā sākotnēji plānots.

Jumta seguma nomaiņa ir pēdējais patiesi apjomīgais darbs, kas jāīsteno, lai varētu apgalvot, ka Rundāles pils restaurācija ir pilnībā pabeigta. Ņemot vērā, ka jumta plakne intensīvi piedalās kopējā ēkas arhitektoniskā tēla veidošanā, ir bijušas garas un strīdīgas diskusijas par labāko jumta seguma veidu. Rundāles pils ir kultūras piemineklis, kas pēc nozīmes ir līdzvērtīgs skaistākajiem kultūras mantojuma objektiem Eiropā, tāpēc ir īpaši svarīgi saglabāt tā vēsturisko gaisotni.

Par to kādam būtu jāizskatās Rundāles pils jumtam, plašāk iespējams lasīt šeit

Jumta pārbūves darbi procesā 1. daļa