Restaurācijas darbi Lielajā galerijā

Pateicoties SIA „Skonto Būve” atbalstam, mums tika dota iespēja turpināt Lielās galerijas restaurāciju. Detalizēti tika restaurēti divu iluzoro nišu gleznojumi, vēl divi apstrādāti vispārīgi un iesākta logu aiļu restaurācija. Līdz 2012. gada septembrim Lielās galerijas restaurācijā izlietoti 22 500 Ls un par finansiālu atbalstu jāpateicas tieši Skonto Būvei.

Pirmās iluzorās nišas restaurācija

Otrās iluzorās nišas restaurācija

Ceturtās iluzorās nišas restaurācija