Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu no 13. marta līdz 12. maijam muzejs apmeklētājiem ir slēgts

6. aprīļa Krīzes vadības padome pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu Latvijā. Tāpēc Rundāles pils muzejs apmeklētājiem būs slēgts līdz 12. maijam!

 

13. marta Kultūras ministrijas ziņojums

Ārkārtas situācijas izsludināšana valstī paredz būtiskus ierobežojumus kultūras pasākumu norisei.
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no rītdienas, 13.marta, līdz 14. aprīlim tiek ierobežota kultūras nozares pasākumu norise, ja to dalībnieku skaits pārsniedz 200 cilvēkus, savukārt, visās mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolās tiek pārtraukts klātienes mācību process, kultūras jomas augstskolām ir jāvērtē mācību procesa organizācija attālināti, valsts muzeju darbība tiek pārtraukta. No 13.marta Latvijas Nacionālā bibliotēka sniegs tikai neklātienes pakalpojumus. 

“Krīzes padomes sēdes lēmums ir atbildīgs un pilnībā vērsts uz sabiedrības drošību. Šobrīd saskaramies ar globālu un nestandarta situāciju. Aicinu gan pasākumu rīkotājus, gan apmeklētājus, kas iegādājušies uz tām biļetes, būt solidāriem – rīkotāji iespēju robežās jau šobrīd sākuši plānot pasākumu pārcelšanu vai atcelšanu. Jau šodien esam sasaukuši KM Krīzes vadības grupu, kurā izskatīsim dažādus organizatoriskus jautājumus, kā arī lemsim par mūsu padotībā esošo institūciju darba režīma izmaiņām. Aicinu pasākumu rīkotājus rīkoties pēc gara, nevis burta,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Ja pasākums līdz 200 dalībniekiem notiek, pasākumu organizatoriem un norišu vietu īpašniekiem jānodrošina dalībnieku un apmeklētāju personas datu un kontaktinformācijas iegūšana pirms pasākuma norises, lai nepieciešamas gadījumā nodotu tos Slimību profilakses un kontroles centram.
Visa aktuālā informācija tiks ievietota KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv, kā arī visu kultūras institūciju tīmekļvietnēs. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv

 

Inga Vasiļjeva,
kultūras ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
67330202, 29276111
Inga.Vasiljeva@km.gov.lv

 

 

Footer menu LV