Atbalsta fonds

 RPAF_logo

RUNDĀLES PILS ATBALSTA FONDS  

FONDA MĒRĶIS  Veidot, attīstīt un saglabāt Rundāles pils ansambli ar parku kā vienotu 18. gadsimta arhitektūras, monumentāli dekoratīvās mākslas un dārza mākslas pieminekli, iedzīvināt to ar augstvērtīgiem eksponātiem – 18. gadsimta mākslas darbiem.

FONDA UZDEVUMI

  • Iesaistīt pils ansambli kultūras dzīves apritē un sekmēt senās mākslas izpratni sabiedrībā, īpaši jaunajā paaudzē.
  • Rīkot zinātniskas konferences par Latvijas vēsturi, kultūras un arhitektūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju, uzturēšanu.
  • Atbalstīt apmācību un pieredzes apmaiņas aktivitātes restaurācijas un dārzu veidošanas un uzturēšanas jomā.
  • Piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus.
  • Veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

REKVIZĪTI: Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” Reģ. Nr. 40008143259 Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 Konta Nr. LV69HABA0551026025136 HABALV22 AS Swedbanka

 

FONDA AKTIVITĀTES

“Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programma 2010-2014” Programmas īstenošanai saņemts mecenātu Borisa un Ināras Teterevu ziedojums – pusmiljons latu. 2010. gada 23. maijā Rundāles pilī tika noslēgts līgums, ko parakstīja Boriss un Ināra Teterevi, Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, RPAF līdzdibinātājs Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons, klātesot Valsts prezidentam Valdim Zatleram, Lilitai Zatleres kundzei un citām valsts amatpersonām, kā arī Bīronu ģimenes pārstāvjiem – princesei Elizabetei Bīronai, grāfam Kristianam fon Izenburgam-Filipseiham, grāfienei Felicitai fon Šēnbornai un citiem. Programmas ietvaros pilnībā restaurētas vairākas nozīmīgas Rundāles pils telpas: Biljarda zāle (2011), otrais hercoga rakstāmkabinets (2013), bibliotēka un Lielā galerija (2014).

Projekts „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Projektu  atbalstīja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Tas īstenots divās daļās: 2013./2014. gadā un 2014./2015. gadā. Piešķirtais finansējums izmantots kvalitatīva konferenču aprīkojuma (audio un video aparatūra, krēsli) iegādei (15 487 latu) un informācijas stendu iegādei (7999,14 eiro). Projekta īstenošana bagātinājusi ne vien Rundāles novada, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāju izglītības un personiskās pilnveides iespējas.

Projekta ietvaros notikušas dažādas aktivitātes: RPM direktora Imanta Lancmaņa lekcijas par Kurzemes hercogu īpašumiem ārzemēs; izglītojošu lekciju cikls par monumentālo gleznojumu un dažādu muzeja eksponātu restaurāciju;  Rundāles pils restaurācijas 50 gadiem veltīts pasākums “Rundāles pils restaurācijas piecdesmitgade koncerti “Kur tad ir tas brīnums?”un “Cik skaista ir pasaule”. projekta „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” realizācijas noslēgums   

Projekts “Kurzemes hercoga Jēkaba sarkofāga zudušo dekoratīvo alvas rotājumu izgatavošana un pielikšana” Projekta īstenošanai piesaistīts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums. 2010. gada 28. oktobrī Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavas pilī iesvētīts Kurzemes hercoga Jēkaba apbedījums pēc sarkofāga restaurācijas.

2009. un 2010. gadā Rundāles pils atbalsta fonds noorganizēja vakara ekskursijas pilī, 2009. gadā – koncertu “Muzikāls ceļojums Ziemassvētkos”.

 

13.09.2022

Footer menu LV