Kontakti


.

 

 

 

Informācijas sniegšana, ekskursiju pieteikšana, pasākumu organizēšana
Darba laiks: no pirmdienas līdz svētdienai 10.00 – 17.00

.

Ekskursiju organizatore Kristīne Sviķe 
+371 26499151
booking[at]rundale.net

Ekskursiju organizatore Keita Pauloviča
+371 26499151
booking[at]rundale.net


 

 

Rundāles pils muzeja administrācija
Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 8.00 – 17.00

.

Lietvede Olga Zīle
+371 63962274; +371 26536356
rundale[at]rundale.net


Direktore Laura Lūse
+371 63962272
laura.luse[at]rundale.net

Direktores vietniece administratīvajā darbā Inga Pudenko
+371 63962274; +371 29110954
inga.pudenko[at]rundale.net

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Dace Vīgupa
+371 63962274; +371 28615671
finanses[at]rundale.net

Personāla speciāliste Ilze Dumpe
+371 63962274
personals[at]rundale.net


Galvenā krājuma glabātāja/ Krājuma nodaļas vadītāja Līva Daniniece 
+371 63962274; +371 26392583
krajums[at]rundale.net; liva.daniniece[at]rundale.net

Zinātniskās restaurācijas nodaļas vadītāja Aina Balode
+371 63962274; +371 28601795
restauratori[at]rundale.net

Mākslas pētniecības nodaļas vadītāja Baiba Vanaga
+371 63920608; +371 26443854
arhivs[at]rundale.net; baiba.vanaga[at]rundale.net

Zinātniskās literatūras speciāliste
Iveta Ārmane
+371 63962274
biblioteka[at]rundale.net


Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Andra Jakoviča
+371 63920621; +371 25445765
pr[at]rundale.net

Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Inga Ripa
+371 63962197; +371 29487045
turisms[at]rundale.net

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Jana Druviņa
+371 63962274
lietvediba[at]rundale.net

Mehānikas nodaļas vadītājs 
Arvis Druviņš
+371 63962274; +371 26444257
mehanika[at]rundale.net

Saimniecības nodaļas vadītāja 
Vita Markevica
+371 63920617; +371 26107546
saimnieciba[at]rundale.net

Parka nodaļas vadītāja
Ieva Reinvalde
+371 63962274; +371 25655159
parks[at]rundale.net

Iekšējās drošības dienesta vadītājs 
Andis Ārents 
+371 63962274; +371 29193400
andis.arents[at]rundale.net

Datu aizsardzības speciālists
tālrunis: +371 29534482
e-pasts: jevgenijs.jarosovs@idagentura.lv


Aicinām saziņai izmantot e-adresi, ja caur vēstuli nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju.

ADRESE:

Rundāles pils muzejs
Rundāles pils, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Bauskas novads,
Latvija, LV-3921
(GPS: 56.414819  24.026048)

NORĒĶINU KONTA REKVIZĪTI:

Rundāles pils muzejs
Reģ. nr. 90000045601
Rundāles pils, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Bauskas novads,
Latvija, LV-3921
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV13TREL2220557006000

ZIEDOJUMU KONTA REKVIZĪTI:

Rundāles pils muzejs
Reģ. Nr. 90000045601
Rundāles pils, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Bauskas novads,
Latvija, LV-3921
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta nr. LV48TREL7220470000000

09.11.2023

Footer menu LV