Vakances

Rundāles pils muzejs aicina darbā

PĒTNIEKU

(profesijas kods 2111 02)

Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • Veikt pētniecisko darbu par Rundāles pils ansambļa vēsturi, arhitektūru un citām muzeja pamatdarbības virzieniem atbilstošām tēmām;
 • Veikt muzeja krājuma priekšmetu izpēti un popularizēšanu;
 • Iesaistīties muzeja ekspozīciju un izstāžu sagatavošanā.

 

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība vēsturē, mākslas vai kultūras vēsturē vai saistītā jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • Iepriekšēja pieredze pētnieciskajā darbā;
 • Precizitāte, labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā;
 • Teicamas datorlietošanas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • stabilu atalgojumu (līdz 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • motivācijas vēstule.

 

Iesniedzamos dokumentus/informāciju līdz 27. janvārim nosūtīt uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Vakance – pētnieks”.

Papildu informācija saņemama, sazinoties ar Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāju Līvu Daninieci, tālr.: +371 26392583, e-pasts: Liva.Daniniece@rundale.net .

 Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 


 

Rundāles pils muzejs (reģ.nr. 90000045601) aicina darbā 

PARKA SPECIĀLISTU

(profesijas kods 3142 13) 

Viena amata vieta uz noteiktu laiku

 

Galvenie pienākumi:

 • Piedalīties rozārija inventarizācijas veikšanā
 • Sagatavot atskaites un pārskatus par rožu kolekcijas stāvokli
 • Veidot aprakstus un prezentācijas  par pētītajām rožu tēmām
 • Sastādīt projektus un tāmes  veicamajiem darbiem un nepieciešamajiem materiāliem
 • Sekot līdzi rožu anotāciju atbilstībai

 

Prasības pretendentiem: 

 • Iepriekšējā izglītība agronomijā vai ar to saistītā nozarē (var būt pēdējo kursu students)
 • Interese par vēsturiskajiem dārziem un to veidošanas principiem
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas 
 • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes
 • Elastīga pieeja darba izpildē 

 

Piedāvājam:

 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (950 EUR līdz 1100 EUR);
 • Iespēju iegūt jaunu profesionālo pieredzi;
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.

 

Pretendentam jāiesniedz: 

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).

 

Iesniedzamos dokumentus/informāciju nosūtīt uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Vakance – Parka speciālists”. 

Papildu informācija saņemama sazinoties ar parka nodaļas vadītāju Ievu Reinvaldi, tālr.: +371 25655159 , e-pasts: parks@rundale.net

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.  

 

05.01.2024

Footer menu LV