Vakances

Rundāles pils muzejs aicina savai komandai pievienoties
VĒSTURISKO DĀRZU ATTĪSTĪBAS DARBA VADĪTĀJU
(profesijas kods 1431 11)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

 

Rundāles pils apbūves kompleksā nozīmīgu vietu ieņem vēsturiskie dārzi. Apmeklētāju vidū vērojama aizvien pieaugoša interese par Rundāles pils baroka jeb franču dārzu. Galvenais piesaistes objekts ir plašā rožu kolekcija, un pakārtoti tai pieaug interese arī par citām augu kolekcijām un vēsturiskajiem dārziem pils teritorijā. Šobrīd muzejs apsaimnieko un uztur trīs vēsturiskos dārzus, mežaparku un oranžēriju un nodrošina pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu, respektējot Rundāles pils unikālo kultūrvēsturisko ainavu. Lai paplašinātu vēsturisko dārzu piedāvājumu, aicinām savā komandā vēsturisko dārzu attīstības darba vadītāju.

 

Galvenie pienākumi:

 • Pētīt, vākt un apkopot materiālus par dārzu un parku kopšanu un parkiem un dārziem 18. gadsimtā
 • Popularizēt Rundāles pils parku Latvijā un ārpus tās, piedaloties konferencēs un citos pasākumos
 • Plānot parka ilgtermiņa attīstību

 

Prasības pretendentiem:

 • Iepriekšējā izglītība kultūras mantojuma vai ar to saistītā nozarē (var būt pēdējo kursu students)
 • Interese par vēsturiskajiem dārziem un to veidošanas principiem
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas (no tām angļu valoda labā līmenī)
 • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un spēja strādāt komandā
 • Teicamas datorlietošanas prasmes
 • Elastīga pieeja darba izpildē

 

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai
 • stabilu atalgojumu (no 940 EUR līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • motivācijas vēstule.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 1.oktobrim, iesniedzamos dokumentus/informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Vēsturisko dārzu attīstības darba vadītājs”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Papildu informācija saņemama sazinoties ar direktora vietnieci administratīvajā darbā Ingu Pudenko, tālr.: +37129110954, e-pasts: inga.pudenko@rundale.net

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.


 

Rundāles pils muzejs aicina savam kolektīvam pievienoties
MĀKSLINIEKU-MAKETĒTĀJU
(profesijas kods 2166 03)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • darbs izstāžu ekspozīciju veidošanā (no projekta identitātes izstrādes līdz uzbūves tehnisko risinājumu izstrādei);
 • vizuālo komunikācijas materiālu sagatavošana (informācijas lapas, bukleti, katalogi, plakāti, prezentācijas u.c.);
 • infografiku, baneru u.c. materiālu sagatavošana digitālajai videi;
 • muzeja izdevumu maketēšana (dizaina izstrāde, fotogrāfiju apstrāde, maketa sagatavošana drukai).

 

Prasības:

 • augstākā izglītība. Var būt pēdējā kursa students;
 • pieredze grafiskajā, produktu, interjera un web dizainā;
 • prasme strādāt ar Adobe Creative Suite (Ilustrator, Indesign, Photoshop,c.) programmām;
 • vēlamas iemaņas darbā ar SketchUp;
 • spēja adaptēt un veidot dizainu;
 • prasme darboties ar tehniskajām iekārtām (ploteris, diapozitīvu skeneris u.tml.);
 • zināšanas par aktuālajiem kultūras un mākslas procesiem Latvijā un pasaulē. Izpratne par kultūras mantojuma radošu izmantošanu;
 • spēja organizēt savu darbu patstāvīgi un komandā, teicamas komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un spēja iekļauties termiņos.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai;
 • stabilu atalgojumu (no 745 EUR līdz 1093 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • portfolio (vai sniegt norādi uz autora web lapu).

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 1.oktobrim, iesniedzamos dokumentus/informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Mākslinieks-maketētājs”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Papildu informācija saņemama, sazinoties ar Mākslas pētniecības nodaļas vadītāju Baibu Vanagu, tālr.: +37126443854, e-pasts: baiba.vanaga@rundale.net

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.


 

Rundāles pils muzejs aicina darbā
REMONTATSLĒDZNIEKU

Galvenie pienākumi:

 • Veikt apkures, ventilācijas, parka laistīšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsekošanas apkopes, remonta un avārijas seku likvidēšanas darbus.
 • Kontrolēt tehniskos parametrus ūdensapgādes, ventilācijas un apkures sistēmām.
 • Sekot ūdensapgādes un ūdens sildīšanas iekārtu darbībai un apkopēm.

Piedāvājam:

 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • iespēju iegūt jaunu profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā profesionālā izglītība tehniskajā jomā;
 • pieredze remontatslēdznieka darbā, vēlams santehnikas darbos;
 • priekšstats par apkures, ventilācijas un ūdensapgādes sistēmām;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja izvērtēt problēmas un piedāvāt risinājumus;
 • precizitāte un spēja strādāt komandā.

Darba laiks: darba dienās no 8:00 līdz 17:00.
Sīkāka informācija pa tel. 25615038

 


 

Rundāles pils muzejs aicina darbā
GALVENO SPECIĀLISTU APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

Prasības: 

 • Izglītība ne zemāka par vidējo, priekšrocība tiks dota kandidātiem ar viesnīcu un tūrisma nozarē iegūtu izglītību;
 • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • Krievu un angļu, vēlams arī vācu, valodas zināšanas mutiskai un rakstiskai saziņai ar apmeklētājiem;
 • Labas MS Office datorprasmes, īpaši MS Excel;
 • Pozitīva attieksme pret klientiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Izcilas komunikācijas un pielāgošanās spējas;
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu.

Darba pienākumi:

 • Pieņemt ekskursiju un pasākumu pieteikumus, reģistrēt un nodrošināt pieteikuma izpildi. Sniegt informāciju par visa veida muzeja sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Pārzināt darbu ar Rundāles pils muzeja informatīvo sistēmu.
 • Veikt tūrisma firmu piegādāto tūristu grupu uzskaiti. Noformēt vaučerus, izsniegt ieejas biļetes.
 • Sadarboties ar tūrisma firmām – sniegt visa veida informāciju, risināt problēmas, sagatavot nepieciešamo informāciju tūrisma operatoru uzņemšanai informatīvajās vizītēs.
 • Veikt apmeklētāju uzskaiti, sagatavot statistikas atskaites.
 • Koordinēt sadarbību ar gidiem, suvenīru tirgotājiem, ēdinātājiem, citu pakalpojumu sniedzējiem muzeja teritorijā, nodrošināt to kontroli.
 • Sadarbībā ar administrāciju organizēt un vadīt prezentācijas, īpašus pasākumus.
 • Organizēt apmeklētāju aptaujas par dažādiem ar muzeja darbību saistītiem jautājumiem.
 • Pārraudzīt, uzturēt kārtībā viesu uzņemšanas telpu kompleksu.
 • Nepieciešamības gadījumos klāt galdus muzeja rīkotiem pasākumiem un direktora viesu uzņemšanai.
 • Koordinēt dokumentu sagatavošanu, koordinēt/veikt pasākumu uzraudzību telpu nomas gadījumos.

Muzejs piedāvā:

 • darbu uz noteiktu laiku, ar iespēju pagarināt darba līgumu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • interesantu un dinamisku darbu skaistā vidē.

Darba dienas: pēc grafika gan darbadienas, gan brīvdienas. Darba laiks: 10.00-18.00 (pasākuma gadījumā, iespējams, arī pēc darba laika) Darba vieta: Rundāles pils muzejs Darba alga: Mēnešalga sākot no 700 EUR bruto, samaksa tiek veikta pēc stundas tarifa likmes par nostrādātajām stundām.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst pilnībā visām amata prasībām un kuri tiks uzaicināti uz darba interviju. Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt elektroniski uz  e-pastu turisms@rundale.net  

 

 

09.09.2021