Vakances

Rundāles pils muzejs aicina darbā KULTŪRAS PROJEKTU VADĪTĀJU
(profesijas kods 2621 13)
Viena amata vieta uz noteiktu laiku

 

Galvenie pienākumi:

 • Muzeja pasākumu plānošana, organizēšana, producēšana un vadība, nodrošinot augstu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti pasākumos, un to norises atbilstību Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam un citiem LR normatīvajiem aktiem.
 • Sadarbībā ar muzeja speciālistiem organizēt un vadīt prezentācijas, īpašus pasākumus (atklāšanas ceremonijas, gadadienu svinības u.c.).
 • Nepieciešamības gadījumos veikt direktora viesu un citu svarīgu personu uzņemšanu.
 • Koordinēt konferenču centra, studiju kabineta telpu un tā inventāra noslodzi; koordinēt un veidot tajos notiekošos pasākumus.
 • Veikt rekvizītu un tērpu iegādi, uzskaiti un to saglabāšanu.
 • Koordinēt muzeja telpu pārkārtošanu un mēbeļu pārvietošanu muzeja rīkotajos pasākumos.
 • Piesaistīt finansējumu pasākumu veidošanā (projekti, sponsori, atbalstītāji)

 

Prasības pretendentiem:

 • līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras jomā;
 • Zināšanas un prasmes pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
 • Darba pieredze kultūras jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • Labas MS Office datorprasmes;
 • Pozitīva attieksme pret klientiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Pašiniciatīva, publiskās uzstāšanās spējas, izcilas komunikācijas un pielāgošanās spējas;
 • Lojalitāte, precizitāte, spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu.

 

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai;
 • stabilu atalgojumu (no 745 EUR līdz 1050 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • motivācijas vēstule.

 

Iesniedzamos dokumentus/informāciju līdz 15. jūlijam nosūtīt uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Kultūras projektu vadītājs”.

Papildu informācija saņemama sazinoties ar direktora vietnieci administratīvajā darbā Ingu Pudenko, tālr.: +37129110954, e-pasts: inga.pudenko@rundale.net

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 


Rundāles pils muzejs aicina savam kolektīvam pievienoties APSARGU/-DZI
(profesijas kods 5414 04)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt kārtību un drošību muzejā;
 •  veikt videonovērošanu;
 • uzraudzīt apsardzes un ugunsdrošības sistēmu darbību.

 

Prasības:

 • atbilstība apsardzes darbības likumam;
 • izglītība ne zemāka par vidējo;
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • vēlams vismaz vienas svešvalodas (angļu, vācu, krievu) zināšanas mutiskai saziņai ar apmeklētājiem;
 • nepieciešamas iemaņas darbā ar datoru;
 • pozitīva attieksme pret apmeklētājiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • izcilas komunikācijas un pielāgošanās spējas;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus/patstāvīgus lēmumus, kas sekmē muzeja darbību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu;
 • derīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti/informācija jānosūta līdz š.g. 30. jūnijam uz e-pasta adresi: andis.arents@rundale.net ar norādi „Apsargs”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem/-ēm, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Papildu informācija saņemama, sazinoties ar Iekšējās drošības dienesta vadītāju Andi Ārentu, tālr.: +37129193400, e-pasts: andis.arents@rundale.net

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu apsarga amata kandidāta atlasi.

 


Rundāles pils muzejs aicina savam kolektīvam pievienoties ELEKTRIĶI
(profesijas kods 7411 02)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt muzeja elektroapgādes tīkla darbību, uzturot to darba kārtībā;
 • plānot elektroapgādes tīkla uzlabojumus un papildinājumus;
 • veikt elektroapgādes tīkla bojājumu labojumus patstāvīgi, vai to veikšanai piesaistot komersantus.

 

Prasības:

 • profesionālā izglītība attiecīgajā jomā;
 • vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas elektrotīklu un elektroiekārtu tehniskajā uzstādīšanā
 • Derīga Bz EDG apliecība;
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • derīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē;
 • stabilu atalgojumu (no 900 EUR, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem iesniedzamie dokumenti/informācija jānosūta uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi „Energosistēmu speciālists”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Papildu informācija saņemama, sazinoties ar elektrosistēmu inženieri Ludi Geidānu, tālr.: +37126412760, e-pasts: lgeidans@hotmail.com

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

01.07.2022

Footer menu LV