Vakances

Rundāles pils muzejs aicina savam kolektīvam pievienoties
REDAKTORU
(profesijas kods 2642 05)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus publicēšanai muzeja mājaslapā, periodikā un citos medijos;
 • novērtēt un rediģēt iespieddarbu – grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu – manuskriptus, maketus u.c. informatīvos materiālus vai vadīt materiālu rediģēšanu;
 • atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos reklāmas materiālus par muzeju;
 • gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus;
 • organizēt muzeja sadarbību ar tulkotājiem.

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība (vēlams filoloģijā vai radniecīgā nozarē)
 • Ļoti laba latviešu valodas izjūta, gramatikas un stila normu pārzināšana
 • Labas angļu vai vācu valodas zināšanas. Labas zināšanas citās svešvalodās (krievu, lietuviešu u.c.) tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Pieredze redaktora amatā (tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Iemaņas darbā ar datoru
 • Pozitīva attieksme, precizitāte, prasme strādāt ātri
 • Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai;
 • stabilu atalgojumu (no 745 EUR līdz 1093 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • Motivācijas vēstule.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 17. decembrim, iesniedzamos dokumentus/informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Redaktors”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Papildu informācija saņemama, sazinoties ar Mākslas pētniecības nodaļas vadītāju Baibu Vanagu, tālr.: +37126443854, e-pasts: baiba.vanaga@rundale.net

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 


Rundāles pils muzejs aicina savam kolektīvam pievienoties
APSARGU/-DZI
(profesijas kods 5414 04)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt kārtību un drošību muzejā;
 • veikt videonovērošanu;
 • uzraudzīt apsardzes un ugunsdrošības sistēmu darbību.

 

Prasības:

 • atbilstība apsardzes darbības likumam;
 • izglītība ne zemāka par vidējo;
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • vēlams vismaz vienas svešvalodas (angļu, vācu, krievu) zināšanas mutiskai saziņai ar apmeklētājiem;
 • nepieciešamas iemaņas darbā ar datoru;
 • pozitīva attieksme pret apmeklētājiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • izcilas komunikācijas un pielāgošanās spējas;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus/patstāvīgus lēmumus, kas sekmē muzeja darbību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu;
 • derīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti/informācija jānosūta līdz š.g. 14. decembrim uz e-pasta adresi: drosiba@rundale.net ar norādi „Apsargs”.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem/-ēm, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Papildu informācija saņemama, sazinoties ar Iekšējās drošības dienesta vadītāju Andi Ārentu, tālr.: +37129193400, e-pasts: drosiba@rundale.net

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 


 

Rundāles pils muzejs aicina savai komandai pievienoties
VĒSTURISKO DĀRZU ATTĪSTĪBAS DARBA VADĪTĀJU
(profesijas kods 1431 11)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

 

Rundāles pils apbūves kompleksā nozīmīgu vietu ieņem vēsturiskie dārzi. Apmeklētāju vidū vērojama aizvien pieaugoša interese par Rundāles pils baroka jeb franču dārzu. Galvenais piesaistes objekts ir plašā rožu kolekcija, un pakārtoti tai pieaug interese arī par citām augu kolekcijām un vēsturiskajiem dārziem pils teritorijā. Šobrīd muzejs apsaimnieko un uztur trīs vēsturiskos dārzus, mežaparku un oranžēriju un nodrošina pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu, respektējot Rundāles pils unikālo kultūrvēsturisko ainavu. Lai paplašinātu vēsturisko dārzu piedāvājumu, aicinām savā komandā vēsturisko dārzu attīstības darba vadītāju.

 

Galvenie pienākumi:

 • Pētīt, vākt un apkopot materiālus par dārzu un parku kopšanu un parkiem un dārziem 18. gadsimtā
 • Popularizēt Rundāles pils parku Latvijā un ārpus tās, piedaloties konferencēs un citos pasākumos
 • Plānot parka ilgtermiņa attīstību

 

Prasības pretendentiem:

 • Iepriekšējā izglītība kultūras mantojuma vai ar to saistītā nozarē (var būt pēdējo kursu students)
 • Interese par vēsturiskajiem dārziem un to veidošanas principiem
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas (no tām angļu valoda labā līmenī)
 • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un spēja strādāt komandā
 • Teicamas datorlietošanas prasmes
 • Elastīga pieeja darba izpildē

 

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu Latvijā un Eiropā atpazīstamā kultūras iestādē, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai
 • stabilu atalgojumu (no 940 EUR līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam) un sociālās garantijas
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • motivācijas vēstule.

 

Pretendentiem/-ēm iesniedzamos dokumentus/informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: rundale@rundale.net ar norādi “Vēsturisko dārzu attīstības darba vadītājs”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Papildu informācija saņemama sazinoties ar direktora vietnieci administratīvajā darbā Ingu Pudenko, tālr.: +37129110954, e-pasts: inga.pudenko@rundale.net

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, RPM informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 

03.12.2021