Seminārs “Baznīcu iekārtas priekšmetu saglabāšanas problemātika”

ICOMOS Latvija sadarbībā ar Rundāles pils muzeju aicina uz semināru “BAZNĪCU IEKĀRTAS PRIEKŠMETU SAGLABĀŠANAS PROBLEMĀTIKA” ceturtdien, 2018. gada 15. novembrī, Rundāles pils Banketu zālē no plkst. 11.00 – 17.00.

Dažādu konfesiju baznīcas Latvijā ir ar kultūras mantojuma objektiem visbagātākās iestādes ārpus muzejiem. Tomēr daļa vērtīgo baznīcu mākslas darbu ir nonākuši muzeju krājumā. Seminārā tiks iezīmēts baznīcu politikas jautājums Padomju okupācijas periodā, stāstīts par Rundāles pils muzeja lomu kultūras mantojuma glābšanā un restaurācijā, īpašu uzmanību pievēršot iekārtas priekšmetu izpētes un restaurācijas labās prakses piemēriem.

Pieteikšanās dalībai seminārā ir pārtraukta, maksimālais dalībnieku skaits ir sasniegts!
Ierobežoto vietu skaita dēļ aicinām reģistrēties dalībai pasākumā līdz otrdienai, 13. novembrim. Reģistrācijas anketa pieejama šeit 

PROGRAMMA:

10.00 Reģistrācija, kafija

11.00 – 13.00 Semināra I daļa
BAZNĪCU MĀKSLA MUZEJA KRĀJUMĀ

11.00 Semināra atklāšana
11.10 Dr. Hist. eccl. Andris Priede, LU Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedra

Ieskats padomju režīma antireliģiskajā politikā Latvijā

11.40 Mārcis Leopolds Kļaviņš, RPM Krājuma nodaļas galvenais speciālists
Baznīcas mākslas krājuma veidošanās Rundāles pils muzejā – kultūras mantojuma glābšanas un popularizēšanas misija

12.10 Dr. art. Laura Lūse, RPM Mākslas pētniecības nodaļas vadītāja
Muzeja krājumā esošo baznīcu iekārtas priekšmetu atgriešana draudzēm pēc neatkarības atjaunošanas

12.30 – 13.30 Pauze pusdienām

13.30 – 14.30 BAZNĪCU MĀKSLAS EKSPOZĪCIJAS UN KOKTĒLNIECĪBAS KRĀJUMA APSKATE

14.30 – 17.00 Semināra II daļa

LABĀS PRAKSES PIEMĒRI: BAZNĪCU IEKĀRTAS PRIEKŠMETU IZPĒTE UN RESTAURĀCIJA

14.30 Dr. art. h. c. Imants Lancmanis, RPM direktors
Lestenes luterāņu baznīcas iekārtas stāsts

15.00 Gunārs Grīnfelds, restaurators vecmeistars, SIA “Rokajs”
Lestenes baznīcas iekārtas restaurācija 2018. gadā

15.30 Mg. art. Dainis Bruģis, SIA “Intarsija”
Bauskas luterāņu baznīcas altāra izpēte

16.00 Mg. art. Zane Kēlere, Uldis Skanis, glezniecības un polihromā koka restauratori
Starptautiskās pieredzes apmaiņa sakrālā mantojuma saglabāšanā Latvijā – Hildesheimas Lietišķās zinātnes un mākslas augstskolas sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Rīgas Celtniecības koledžu

16.30 Mg. Sc. ing. Ronalds Lūsis, Rīgas Doma pārvalde
Latvijas luterāņu dievnamu saglabātības stāvoklis

17.00 – noslēguma sarunas, atvadīšanās