Uzmanību apmeklētājiem!

Laika periodā no 27. decembra līdz 31. decembrim muzejā nebūs iespējams veikt bezskaidras naudas norēķinus. Samaksu par pils apmeklējumu varēs veikt tikai SKAIDRĀ NAUDĀ.

Credit-cardAicinām pirms apmeklējuma izņemt skaidru naudu. Tuvākie bankomāti skaidras naudas izņemšanai atrodas veikalā “Vesko”, Rundāles novadā, pa ceļam uz pili un Bauskā – Pionieru ielā 2 t/c Rimi, Swedbank filiālē Slimnīcas ielā 7, SEB bankas filiālē Slimnīcas ielā 8.