2. Zemgales reģionālās lūgšanu brokastis Rundāles pils muzejā

Šā gada oktobrī Rundāles pils muzejā norisināsies 2. Zemgales reģionālās lūgšanu brokastis.

Atzīmējot Latvijas simtgadi, 2018. gadā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notika pirmās reģionālās lūgšanu brokastis Zemgalē. Pasākuma dalībnieki bija aicināti atskatīties vēsturē un lūgties ar mūsu valsts himnas vārdiem “Dievs, svētī Latviju!”. Šogad, Latvijai ieejot nākamajā gadu simtā, jaunā laika posmā, par lūgšanu brokastu tēmu izraudzīti vārdi no Bībeles, no Jesajas grāmatas 43. nodaļas: “Nepieminiet bijušo un nedomājiet par pagājušo. Redzi, es visu darīšu jaunu, jau tagad tas raisās.” Kristīgā vēsts ved mūs tālāk nākotnē, aicinot mācīties no pagātnes, bet nebūt no tās atkarīgiem.

Lūgšanu brokastis Rundāles pilī norisināsies Baltajā zālē – vietā, kur sākotnēji bija plānots izbūvēt baznīcu. Pasākuma ietvaros veiktie ziedojumi tiks ieguldīti Rundāles pils muzeja krājumā esošas gleznas restaurācijā. Tā ir 18. gadsimtā tapusī altārglezna “Kristus apraudāšana” no Līvbērzes Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcas. 

Nezināms autors. Kristus apraudāšana. 18. gs. Līvbērzes Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca

Pēc restaurācijas altārglezna būs apskatāma Rundāles pils muzeja Svētās Ģimenes kapelā, kas tika iesvētīta šā gada 9. jūnijā. Kapelā atrodas arī atjaunotais Zemītes baznīcas altāris. “Redzi, es visu darīšu jaunu, jau tagad tas raisās…”

Plašāka informācija par lūgšanu brokastīm: www.lugsanubrokastis.lv