Rundāles pils muzeja ekspozīcija Kurzemes hercogu kapenes atrodas Jelgavas pilī

24.04.2018