Rundāles pils muzeja ekspozīcija Kurzemes hercogu kapenes atrodas Jelgavas pilī
Publiskai apskatei nav pieejama! 

28.05.2020