Visai specifiska ir muzeja sudraba izstrādājumu kolekcija. Tās pamatu veido sakrālie priekšmeti, ko muzejam nodevušas Latvijas draudzes. Vecākais – 15. gs darinātais gotiskais Svētā vakarēdiena kauss no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas. Gotiskā forma kā tradīcija šajos kausos saglabājās ilgi, apvienojumā ar barokālu dekoru to pārstāv Kaldabruņas baznīcas Svētā vakarēdiena kauss, Jelgavas sudrabkaļa Daniela Dankmeijera darbs (1694.g.)

Vēsturiskā ziņā unikāls priekšmets ir maza parfimērijas kārbiņa, Jelgavas meistara Georga Šmīdhammera darbs, ko vēlākais hercogs Ernsts Johans fon Bīrons 1722. gadā dāvinājis savai līgavai Benignai Gotlībai fon Trotai-Treidenai.

Rets sudraba izstrādājums ir Itālijā 18. gadsimta otrajā pusē darināts rakstāmpiederumu komplekts, kas iegādāts Hercoga otrā darba kabineta interjera iekārtošanai.

Rakstāmpiederumu komplekts, sudrabs, Itālija, Roma, ap 1770.g.-1775.g., Džovanni Antonio Fornani, meistars no 1760.g., miris 1810.g.

Komplekts sastāv no: paplātes – pamatnes, spalvaskātu turētāja, tintnīcas, smilšu trauciņa, zīmogu trauciņa un zvaniņa.

“Dālderu kanna” Latvija, Kurzeme, Jelgava, Josts Hermans Glandorfs, 1742

Vīna kauss. Latvija, Jelgava. J.V. Volegs, 19. gs. 2. cet., ar 16 Kurzemes hercoga Pētera 1780. g. dālderiem.
Dāvinājis Kurzemes princis E.J. Bīrons, Ammerlande, Vācija.

Kurzemes hercogienes Sofijas gredzens. 17. gs. sākums

Kurzemes hercoga Vilhelma un Prūsijas princeses Sofijas saderināšanās gredzens ar iniciāļiem “WS”. 1609

Kurzemes hercogienes Sofijas gredzens. 17. gs. sākums

Svētā Vakarēdiena kauss. Rīga. 15. gadsimts

Svētā Vakarēdiena kauss. Kurzeme. 1646. gads

Svētā Vakarēdiena kauss. Vācija, Hamburga. Hinrihs Lambrehts I. 1617. gads

Svečturi (2). Latvija, Rīga, Johans Frīdrihs Brants, ap 1770

Dakša, nazis, karote no divpadsmit personām domāta galda piederumu komplekta. Sudrabs, tērauds. Vācija. 18.gs. 2.puse

Terīne. Kurzeme, Kuldīga, 1793

14.04.2021

Footer menu LV