Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” realizē projektu “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai”

Projekts “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai” Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000012 guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) Latvijas lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Tas iekļauts apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējo attīstību” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”. Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” sācis aktīvu projekta īstenošanu, tā izpildes termiņš aptver laika posmu no 2017. gada 4. oktobra līdz 2018. gada 31. maijam.

Projekta finansējums ir 12045,55 EUR, 90% no summas līdzfinansē ES (10840,99 EUR), bet 10% – nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds”, kas šim mērķim saņēma atbalstu no Rundāles novada domes (1204,56 EUR). Projekta ietvaros plānots iegādāties portatīvo dabiskās zāles aizsargsegumu, kuru varēs izmantot Rundāles pils muzeja un Rundāles novada domes organizētajos brīvdabas pasākumos Rundāles novada teritorijā.

 

Footer menu LV