Norit ābeļdārza ierīkošanas darbi

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (HeritageGardensNo. LLI-181), kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projektā sadarbojas seši partneri no Latvijas un Lietuvas, starp kuriem vadošais ir Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts.

Rundāles pils muzejs projekta ietvaros īsteno daļu no vērienīgas ieceres par diviem augļudārziem ar līdzīgu plānojumu, bet atšķirīgām kolekcijām, ierīkojot augļudārzu rietumu pusē pie pils.

Projekta vadītāja Ieva Reinvalde stāsta: “Pašlaik notiek aktīvs darbs pie uzmērījumu veikšanas, augļudārza celiņu tīkla izveides un komunikāciju tīkla ierīkošanas. Atbilstoši projektam dārzā būs pastaigu celiņi ar grants segumu un vēsturisku profilu, apgaismes ierīces un atpūtas vietas ar soliņiem apmeklētājiem. Esam iecerējuši iestādīt 90 šķirņu ābeles – 40 Latvijas selekcionāru veidotas šķirnes, 8 kolonnābeles un 42 vēsturiskās ābeļu šķirnes, kas audzētas Latvijas muižu augļudārzos.”

Ābeļdārza ierīkošanas procesi

Augļu dārzs būs pieejams publiski un bez maksas. Savukārt austrumu puses dārzā plānots audzēt Kurzemes hercoga Pētera laikā (18. gs.) iecienītās augļukoku šķirnes (ķiršus, plūmes, bumbieres) un ogulāju dzīvžogus, kas minēti atbilstošā laikmeta dokumentos.

Kopējais projekta budžets visiem iesaistītajiem partneriem – 830 733.23 eiro, 706 123.23 eiro no tā ir ERAF finansējums. Projekta mērķa grupas: tūristi, dārzkopības interesenti, vietējie un starptautiskie tūrisma pakalpojumu sniedzēji, izglītības organizācijas.

Projekta kontaktpersona Rundāles pils muzejā – Parka nodaļas vadītāja Ieva Reinvalde (tālr. 25655159).

Projekts tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros

ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu.

Footer menu LV