Rundāles pils muzejā notiks konference par vēsturiskajiem dārziem un teritorijām

Ceturtdien, 14. septembrī, Rundāles pils muzejā notiks starptautiska konference “Vēsturisko dārzu un teritoriju pārvaldība un uzturēšana”, kurā piļu un muzeju pārstāvji no Baltijas jūras reģiona valstīm apspriedīs jautājumus, kas saistīti ar dārzu un teritoriju vēsturi, to atjaunošanu un uzturēšanu, kā arī tūristu piesaisti un sabiedrības iesaisti.

Konferences mērķis ir rosināt plašāku diskusiju par kultūrainavu, pievēršot uzmanību ne tikai būvmantojumam, bet arī apkārtējai videi, uzlūkojot to visu kā vienotu veselumu.

Pasākumā būs iespēja dzirdēt vairākus vietējos pieredzes stāstus par vēsturisko dārzu izveidi un atjaunošanu, kā arī uzzināt vairāk par Louhisāri muižas dārzu izveidi Somijā. Šīs muiža ir daļa no Somijas Nacionālā muzeja, un augļu un garšaugu dārzi pie tās tika ierīkoti 2016. gadā, iedvesmojoties no somu botāniķa Pēra Kalma (Pehr Calm) lekcijām 18. gadsimta otrajā pusē. Konferencē muižas pārvaldnieks Jouni Marjameki dalīsies arī ar apmeklētāju atsauksmēm, turklāt iezīmēs ieguvumus un problēmas, kas saistītas ar dārzu uzturēšanu.

Kopējā referātu klāstā izceļas Gdaņskas muzeja speciālista, vēsturnieka Andžeja Hojas mutvārdu vēstures pētījums par  Visloujsces (Wisłoujście/Weichselmünde) kopienu 20. gadsimtā. Šī kopiena no viduslaikiem līdz 20. gadsimta 70. gadiem pastāvējusi nelielā teritorijā pie Visloujsces cietokšņa, kas Gdaņskas vēsturē ilgus gadsimtus bijis militāri svarīgs. Vēsturnieks dokumentējis kopienas locekļu atmiņas par tās dzīvi “cietokšņa ēnā”, iezīmējot konferencē arī nemateriālā kultūras mantojuma lomu.

Konference Rundāles pils muzejam vienlaikus ir iespēja iepazīstināt plašāku ārvalstu speciālistu loku ar Rundāles pils dārzu – gan referāta formā, pievēršoties Rundāles pils dārza atjaunošanai un tās nozīmei, gan iepazīstinot ar dārzu klātienē.

Konferenci varēs vērot tiešraidē Rundāles pils muzeja Facebook lapā. Pasākums notiks angļu valodā, pēc pasākuma būs pieejams ieraksts arī latviešu valodā.

Konference norit ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Heritage.lv” Nr. LVIII‑060 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Rundāles pils muzejs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Konferences norisi atbalsta Baltijas jūras piļu un muzeju asociācija un Bauskas novada pašvaldība.

 

Footer menu LV