Rundāles pils Svētās Ģimenes kapelas iesvētīšana

Sākotnēji arhitekta Frančesko Rastrelli projektā Rundāles pils Baltās zāles vietā bija iecerēta baznīca. Līdz 1740. gadam tās izbūve jau gandrīz bija pabeigta, bija pasūtīts un izgatavots kokgriezuma altāris un izbūvēta hercoga loža. Tomēr, atgriezies no trimdas, hercogs Ernsts Johans plānus mainīja, un telpa tika pārveidota par deju zāli.

Pietuvojoties sākotnējai hercoga idejai, šā gada 9. jūnijā – Vasarsvētkos – notika ekumeniska Rundāles pils Svētās Ģimenes kapelas iesvētīšana baznīcu mākslas ekspozīcijā staļļu ēkā. Kapelas izveidi noteica piemērotas aizlūgumu un sakramentu norises vietas trūkums Pilsrundālē. Iesvētītajā kapelā varēs noturēt svētku dievkalpojumus, veikt laulību reģistrāciju un kristības.

Kapelas iesvētīšanā piedalījās LELB Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Bauskas baptistu draudzes vecākais mācītājs Raimonds Locs, LELB Bauskas iecirkņa prāvests Rolands Radziņš un kaimiņu draudžu mācītāji un priesteri.

Informācija par baznīcu mākslas ekspozīciju lasāma muzeja mājaslapā https://rundale.net/muzejs/baznicu-makslas-ekspozicija/

 

Footer menu LV