Zitas Kārklas tiešsaistes lekcija “No Kaukāza līdz Āzijai: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti 19. gadsimta beigās”

 

23. oktobrī literatūrzinātniece Zita Kārkla tiešsaistes platformā Zoom lasīja lekciju “No Kaukāza līdz Āzijai: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti 19. gadsimta beigās”. Šī bija otrā lekcija, kas notika izstādi “Kurzemes princese ceļo. Fanijas Bīronas akvareļi un zīmējumi” pavadošajā lekciju ciklā.

19. gadsimta 70. un 80. gados presē parādījās pirmie latviešu sieviešu ceļojumu apraksti, kas kļuva par iecienītu lasāmvielu. Šie ceļojumi aptver ne vien Krievijas impēriju un Rietumeiropu, bet arī Ēģipti un Āziju. Lektore pievērsās Minnas Freimanes, Piliņu Katrīnas, Marijas Medinskas-Valdemāres un Hermīnes Zālītes ceļojumu aprakstiem, meklējot atbildi uz jautājumu, kā šādi ceļojumi latvietēm 19./20. gadsimta mijā bija iespējami, un atklāja kopīgo un atšķirīgo sieviešu ceļojumu aprakstos un biogrāfijās.

Zita Kārkla ir literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, kas nodarbojas ar latviešu rakstnieču literatūras vēstures pētniecību postdoktorantūras projektā “Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture” (Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430).

 

23. oktobra lekcijas ieraksts. 

 

TV3 ziņu sižets, kur literatūrzinātniece Zita Kārkla sniedz nelielu ieskatu gaidāmajā lekcijā https://skaties.lv/

 

 

Footer menu LV