Hercogiene Benigna Gotlība (1703-1782)

Būdama Kurzemes hercogienes atraitnes Annas Joanovnas galma dāma, noslēdza laulību ar viņas favorītu Ernstu Johanu Bīronu. Laulībā dzimuši divi dēli un meita. Vecākais dēls Pēteris bija pēdējais Kurzemes hercogs pirms hercogistes pievienošanas Krievijai. Kopā ar vīru izdzīvojusi visus viņa karjeras kāpumus un kritumus. Jau dzīves laikā hercogiene Benigna Gotlība bija pazīstama sakrālo dziesmu tekstu un dažu melodiju autore – 1777. gadā Jelgavā izdots viņas autorkrājums ar 22 dziesmām vācu valodā “Lielā krusta nesēja”.

Mirusi Jelgavas pilī, apbedīta kapenēs vara sarkofāgā, kas līdzīgs vīra sarkofāgam. Koka zārks bijis tapsēts ar tumši brūnu samtu, rotāts ar brokāta tresēm un bārkstīm. No baltā zīda tērpa, kas bijis bagātīgi rotāts ar mežģīnēm, saglabājušies atsevišķi fragmenti.

Sarkofāga restaurācija pabeigta 1990. gadā, to finansiāli atbalstījuši Bīronu dzimtas pēcnācēji. Apbedījums iesvētīts.

Pēdējās izmaiņas
21.11.2016

Uz augšu