Rokoko izpausmes Latvijā

Latvijas muižu arhitektūrā rokoko stila apdares elementu nav daudz. Izteiksmīgi rokoko stuka veidojumi saglabājušies Kabiles muižas kungu mājas zālē. Līdzīgi griestu veidojumi bijuši Lindes un Stukmaņu muižas kungu mājās, taču iznīcināti Pirmā pasaules kara laikā. Atsevišķi rokoko elementi palikuši Beļavas, Codes un Liepupes muižas kungu mājās, kas pārstāv pārejas laiku no baroka uz rokoko.
Liels retums Latvijas dekoratīvajā mākslā ir Puzes muižas „Zaļās zāles” sienu paneļi. Vēl tikai Kurzemes hercoga parādes guļamistabu Rundāles pilī grezno kokgriezuma paneļi rokoko stilā, savukārt Jelgavas pilī hercoga guļamistabā bijuši gleznoti lakas paneļi, kas gājuši bojā tāpat kā kokgriezuma paneļi Lustes pilī.

"Vīzija par rokoko" ar baznīcu mākslas priekšmetiem un skats uz nākamo telpu

“Vīzija par rokoko”. Baznīcu mākslas priekšmeti un skats uz nākamo telpu – Puzes “Zaļo zāli”

Vairāk rokoko stila izpausmju ir baznīcu mākslā. Ēku apdarē rokoko dekors lietots Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas portālos un logu apdarē, Ilūkstes jezuītu klostera baznīcas sienu un griestu apdarē (gājusi bojā Pirmajā pasaules karā) un Piedrujas katoļu baznīcas pilastru kapiteļos.
Baznīcu iekārtās rokoko izpausmes atrodamas biežāk. Izcila ir Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas kokgriezumu iekārta. To darinājuši vairāki meistari, taču īpaši izceļas priekšmetu grupa (ērģeļu luktas, kancele, bikstssols), kuras autors ir tēlnieks Jozefs Slavičeks.
Ļoti augstu māksliniecisko līmeni sasniedza no Saksijas ieceļojušā Rīgas galdnieka Karla Gotloba Apelbauma un no Dancigas ieceļojušā tēlnieka Jakoba Ernsta Meijera darbi: Rīgas Sv. Jāņa baznīcas altāris, Biķernieku baznīcas altāris un kancele, Olaines baznīcas kancelaltāris. Līdzīgā stilā bija ieturētas Ādažu baznīcas un Nītaures baznīcas iekārtas, kas nav saglabājušās.
Rokoko ornamentu, kurā dominē smalku akanta lapu vijums ar gliemežvāka elementiem, virtuozi pārvaldīja J. E. Meijers. Meistara “rokraksts” redzams vairākās Rīgas baznīcu epitāfijās, arī Rīgas Domā.
Latgalē saglabājušās monumentālas rokoko stila baznīcu iekārtas – Dagdā, Pasienē un Piedrujā.

Pēdējās izmaiņas
10.03.2017

Uz augšu