Hercogs Gothards Ketlers (1517-1587)

Hercogs Gothards Ketlers dzimis Vestfālenē, aptuveni 20 gadu vecumā iestājies Livonijas ordenī, 1559. gadā ievēlēts par ordeņa mestru. Pēc ordeņa likvidēšanas kļuva par Polijas-Lietuvas karaļa vasali un jaunizveidotās Kurzemes-Zemgales hercogistes valdnieku. Pārgājis luterticībā, nostiprināja luteriskās baznīcas varu hercogistē. Viņa valdīšanas laikā (1562–1587) hercogistē uzceltas 70 baznīcas, nodibinātas astoņas skolas un astoņas nabagu patversmes. Lai iegūtu vietējo muižnieku labvēlību, 1570. gadā izdeva t. s. Gotharda privilēģiju, piešķirot lēņa muižas dzimtīpašumā un nosakot ticības brīvību.

Izpildot testamenta nosacījumus, apbedīts bez liekas greznības, baltā tērpā. Vienkāršas formas alvas sarkofāgs ar smalku gravējumu uz vāka un Meklenburgas un Kurzemes ģerboņiem uz sāniem. Sarkofāgu, domājams, darinājis Rīgas alvas lējējs Ciriaks Klints.

Sarkofāga restaurācija tika pabeigta 2011. gadā, un apbedījumu iesvētīja LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

21.11.2016

Footer menu LV