Pabeigta vēl divu sarkofāgu restaurācija

2. jūlijā Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavas pilī iesvētīti divi šogad sakārtotie apbedījumi, kas glabā Kurzemes prinču Vladislava Ludviga Frīdriha (1647–1648) un Leopolda Kārļa (1693–1697) pīšļus.

Par Kurzemes hercogu kapeņu vispusīgu saglabāšanu jau vairāk nekā 40 gadu rūpējas Rundāles pils muzeja darbinieki. Kopš 2004. gada tiek īstenota restaurācijas programma, kurai regulāru finansiālu atbalstu sniedz Kurzemes bruņniecības Apvienotie Kurzemes fondi. Tās ietvaros notikusi 12 sarkofāgu restaurācija, līdztekus veikta arī koka šķirstu un tekstiliju konservācija, mirstīgo atlieku sakārtošana.

Princis Vladislavs Ludvigs Frīdrihs bija plaši pazīstamā Kurzemes hercoga Jēkaba dēls, princis Leopolds Kārlis – hercoga Frīdriha Kazimira dēls un hercoga Jēkaba mazdēls. Abu prinču sarkofāgiem bija dažādas deformācijas, plīsumi un lūzumi, daudzas detaļas zudušas, alva – ļoti oksidējusies, zeltījums gandrīz pilnībā zudis. Sarežģītākais uzdevums bija vara dekora restaurācija un zeltījuma atjaunošana prinča Leopolda Kārļa sarkofāgam. Restaurāciju un konservāciju veica speciālisti Daira Līdaka, Arvis Druviņš, Gunārs Grīnfelds, Jānis Līdaka un Vilnis Līdaka.

Svinīgajā ceremonijā piedalījās LELB Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, Kurzemes bruņniecības priekšsēdētājs barons Nikolass fon Bērs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji, Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, restauratori un citi muzeja darbinieki.