Monumentālā glezniecība

Septiņās Rundāles pils telpās griestus klāj iluzoras daudzfigūru kompozīcijas. No 1766. gada līdz 1768. gadam tās gleznojuši itāļu mākslinieki no Pēterburgas –  Karlo Cuki un Frančesko Antonio Martīni. Divās telpās apgleznotas arī sienas. Plafona apgleznojums otrajā hercoga rakstāmkabinetā 19. gs. iznīcināts līdz ar griestu apmetumu. Gleznojumi veikti uz kaļķu javas apmetuma eļļas temperas tehnikā. Dažām pils telpām pirmajā celtniecības periodā bija iecerēti audekla plafoni, kurus apgleznoja Bartolomeo Tarsia, taču pēc hercoga aresta tos aizveda uz Pēterburgu.

Pirms restaurācijas gleznojumu tehniskais stāvoklis bija slikts. Krāsu slānis bija saplaisājis un deformējies, lietus caurteču vietās bija radušies plaši nobirumi, visam pāri – tumšu sodrēju un mušu nosēdumu kārtas. Zelta zāles un bibliotēkas plafonus sedza 19. gs. 80. gadu pārgleznojums, sienu gleznojumi Lielajā galerijā un otrajā hercoga rakstāmkabinetā bija aizkrāsoti, visās telpās bija pārkrāsotas apgleznotās karnīzes un griestu ieloces.  Lai organizētu un sāktu restaurācijas darbus, no Ļeņingradas ieradās restaurators Rūdolfs Sausēns – latviešu izcelsmes vecmeistars, Parīzes Zelta godalgas laureāts.

Ar griestu gleznojumu konservāciju 1972. gadā sākās pirmie restaurācijas darbi: tika veikta apmetuma nostiprināšana Lielās galerijas plafonam un hercoga parādes guļamistabas plafonam, pēc tam sākās griestu gleznojuma konservācija hercoga parādes guļamistabā. Rūdolfs Sausēns izveidoja pirmo Latvijas monumentālās glezniecības restauratoru mācekļu grupu. Viņi kļuva par pirmajiem monumentālās glezniecības speciālistiem un vēlāk apmācīja nākamās paaudzes. Latviešu brigāde veica četru plafonu gleznojumu restaurāciju – Biljarda zālē, Rožu istabā, hercoga parādes guļamistabā un audienču kabinetā, bet nepabeidza sienu gleznojumu restaurāciju Lielajā galerijā. Līdzās latviešu brigādei strādāja arī Ļeņingradas monumentālistu grupa, kas veica sarežģīto plafonu restaurāciju Zelta zālē un Lielajā galerijā. Lielās galerijas griestu gleznojums pēc restaurācijas vairākkārt cieta viesuļvētru laikā, kad virs tās tika norauts jumta segums un ūdens izmērcēja apmetumu.

2005. gadā sākās hercoga bibliotēkas plafona izpēte un konservācija, ko finansiāli atbalstīja VKPAI, „Aizkraukles banka” un Pasaules pieminekļu fonds (World Monuments Fund). 2008. gadā IRU „Rokajs” pabeidza 19. gs. pirmās puses pārgleznojuma noņemšanu plafonam un griestu ielocei, atsedzot oriģinālo gleznojumu. Restaurācijas pabeigšanu finansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds. Ar fonda atbalstu  2010. gadā pabeigta arī Biljarda zāles griestu gleznojuma restaurācija un sienu gleznojumu restaurācija Lielajā galerijā.

Biljarda zāles plafons pirms restaurācijas
Biljarda zāles plafons pēc restaurācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2021

Footer menu LV