Rundāles pils muzejs izdevis monogrāfiju “Rundāles pils III. Restaurācija”

Rundāles pils muzejs izdevis trešo sējumu monogrāfiju sērijā par Rundāles pili – “Rundāles pils III. Restaurācija”. Tas tapis ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Noslēdzošā sējuma autors Imants Lancmanis un līdzautore Lauma Lancmane izdevumā iepazīstina ar Rundāles pils atjaunošanu laikā no 18. gadsimta līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam, kas ilga no 1972. līdz 2014. gadam.

Pirmais Rundāles pils monogrāfijas sējums tika izdots 2015. gadā, tas iepazīstina ar pils vēsturi. Otrais sējums (2018) rāda pili kā objektu, ļaujot veikt virtuālu ceļojumu pa telpām un apskatīt detaļas tuvplānā. Savukārt trešais monogrāfijas sējums (2021) veltīts pils ansambļa restaurācijai.

Restaurācijas norisi grāmatā detalizēti aprakstījis Dr. art. h. c. Imants Lancmanis, kurš bijis tieši iesaistīts un klātesošs visos procesos no atjaunošanas koncepcijas izstrādes pirmsākumiem līdz iekštelpu interjeru restaurācijas pabeigšanai. Grāmatas līdzautore ir Rundāles pils muzeja ilggadējā darbiniece Lauma Lancmane, viņa pils ansambļa un parka restaurācijas darbos piedalījusies kopš 1975. gada.

Imants Lancmanis secina: “Tagad, kad klajā nācis trešais un pēdējais monogrāfijas sējums, lasītājs varēs spriest, vai pieminekļa restaurācijā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, vai muzeja koncepcija pils atjaunošanai ir bijusi pārliecinoša. Katrā ziņā Rundāles pils savu 285. dzimšanas dienu 2021. gada 24. maijā sagaidīja ne vien ar pabeigtu restaurācijas programmu, bet arī ar īstenotu sākotnējo virsuzdevumu – atdzīvināt Kurzemes hercogu vasaras rezidences tēlu un pili piepildīt ar mākslas priekšmetiem, kas neatpaliek no hercogu laika kolekcijām.”

Grāmatas autori vēstījumu sāk ar vēsturisku atkāpi – pārskatu par iepriekšējiem centieniem saglabāt un atjaunot pili. Nodaļa veidota kā notikumu hronika, kas aptver laika posmu no 18. gadsimta līdz 1964. gadam. Savukārt pieminekļa konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas procesiem grāmatā aplūkoti vairākās nodaļās atbilstoši darbu veidiem. Katrā no tām vispirms sniegts apvienojošs attiecīgās jomas restaurācijas darbu pārskats, informējot par sākotnējo stāvokli, izmantotajām tehnoloģijām, darbu izpildītājiem, darbu gaitu un rezultātu, tālāk seko atsevišķu telpu apskati, izceļot apdares specifiku un restaurācijas darbu īpatnības. Attēlos var izsekot telpu un apdares detaļu stāvoklim pirms restaurācijas, darbu procesā un pēc to pabeigšanas. Liela uzmanība pievērsta interjeru iekārtojuma koncepcijai un tās realizācijai, kas bija ļoti svarīga daļa pils atdzimšanas procesā. Sējumā ietverts arī parka, tuvākās apkārtnes un citu pils ansambļa ēku atjaunošanas apskats.

Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse īpašu pateicību izsaka atbalstītājiem: “Ar dāsnu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu bija iespējams pabeigt pils interjeru restaurāciju (2010–2014) un atrādīt daudzu gadu veikumu izdevumos. Sērijas noslēdzošās grāmatas izdošanai Rundāles pils muzejs saņēma līdzfinansējumu arī no Valsts kultūrkapitāla fonda. Abu fondu atsaucība ir ļāvusi iemūžināt un publiskot nenovērtējami nozīmīgu vēstures liecību kopumu.

Sadarbības gados Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstījis gan vērienīgus restaurācijas darbus, gan konferenču un zinātnisko pasākumu organizēšanu, gan monogrāfiju sērijas izdošanu. “Ir būtiski, ka ir tapusi vēsturiski nozīmīga dokumentācija, kurā iemūžināta Rundāles pils, tās vēsture un atjaunošana. Esmu pārliecināta, ka tas būs vērtīgs materiāls gan restauratoriem un mākslas vēsturniekiem, gan sabiedrībai,” pauž mecenāte Ināra Tetereva.

Monogrāfija “Rundāles pils III. Restaurācija” iznākusi 1000 eksemplāros latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem un attēlu parakstiem angļu valodā. Izdevuma māksliniece – Inese Hofmane. No 30. jūlija grāmatu iespējams iegādāties muzeja kasē.

Monogrāfijas atklāšanas svētki norisinājās dienā, kad Rundāles pils muzeja bijušais direktors un grāmatas autors Imants Lancmanis atzīmēja savu dzīves jubileju. Svētku pasākumā mecenāte Ināra Tetereva Imantam un Laumai Lancmaņiem pasniedza Borisa un Ināras Teterevu fonda augstāko apbalvojumu – fonda Goda zīmi. Savukārt Imants Lancmanis īpašu dāvanu pasniedza Rundāles pils muzejam – trīs gleznas no cikla “Lieldienu vīzijas Latvijā”.

2016. gadā neilgi pirms Ziemassvētkiem Sv. Pētera baznīcā Rīgā tika atklāta vienas gleznas izstāde “Kristus jautājums 2016. gada Lieldienās”. 2019. gadā Imants Lancmanis turpināja iesākto tēmu, uzgleznojot vēl divus darbus, un tā radās trīsdaļīgs cikls, kurā atklājas divi galvenie Jēzus Kristus misijas brīži – Svētā Vakarēdiena iedibināšana un nāve pie krusta. Visas trīs cikla “Lieldienu vīzijas Latvijā” gleznas – “Kristus jautājums 2016. gada Lieldienās”, “Kristus mācekļa apmulsums mielasta laikā” un “Kristus mācekļu šķietamā klātbūtne Golgātas kalnā” – tagad atrodas Rundāles pils muzejā. “Vēlēšanās šajā tēmā izpaust konkrēto, cilvēcisko un ikdienišķo noteica māksliniecisko metodi, kurai pamatā ir konkrēti cilvēki attiecīgos tērpos, fotogrāfiska ir apkārtējā daba, koki, zāle un puķes. Šāda glezniecības pieeja raksturo visas trīs gleznas. Kristus vēstījums ir mūžīgs, universāls un pārnacionāls. Katrai tautai un katrā laikā Kristus ir citāds, ko nosaka centieni viņa tēlu un bībelisko notikumu vidi savienot ar vietējās vides izjūtu, tāpēc tēlu tipāžs, apģērbs un vide nav nejaušība,” par glezniecības pieeju stāsta Imants Lancmanis. Jāatzīmē, ka mākslinieks šajā ciklā ir iegleznojis savus kolēģus – Rundāles pils muzeja darbiniekus. Gleznas apskatāmas pils staļļu ēkā līdzās citiem vēsturiskiem sakrālās mākslas darbiem.

 

Atbalstītāji:

 

Footer menu LV