Muzejs saņēmis dāvinājumu

Muzejs saņēmis dāvinājumu no dzejnieces, valodnieces, literatūrzinātnieces Lalitas Muižnieces (Latvija/ASV) – grāmatas, kas nopirktas ASV un reiz piederējušas Kurzemes hercogienei Dorotejai. Tie ir 1790. gadā Jēnā publicētā Frīdriha Šillera darba “Historische Memoiren” pirmie četri sējumi. Grāmatās ielīmēti Kurzemes hercogienes Dorotejas un viņas meitas Hoencollernas-Hehingenes firstienes Paulīnes ekslibri, kas liecina, ka šie sējumi sākotnēji bijuši hercogienes Dorotejas  bibliotēkā Lēbihavas pilī, bet pēc viņas nāves nonākuši meitas Paulīnes īpašumā, kurai no 1839. līdz 1843. gadam piederēja Saganas hercogiste.  Pēc tam hercogisti nopirka viņas māsa hercogiene Doroteja de Dino. Tāpēc uz vāka iespiestais vārds DOROTHÉE  var attiekties gan uz Kurzemes hercogieni Doroteju, gan uz viņas jaunāko meitu.  Grāmatas, domājams, nolaupītas Saganas pils bibliotēkā 1945. gada sākumā, kad pils inventārs pazuda nezināmos apstākļos.