Zaļais teātris

Eiropā saglabājušies vai rekonstruēti tikai nedaudzi šāda veida teātri, tāpēc Rundāles pils Zaļais teātris ir īpašs, turklāt izceļas ar labu akustiku. Tas izveidots pēc Rastrelli plāna amfiteātra formā ar zāliena segtiem pakāpieniem – skatītāju rindām, kurās ir ap 600 vietu. 1985. gadā izveidots paaugstinājums, 1993. gadā iestādīti skābaržu dzīvžogi un akustisko kulišu egles. 2004. gadā ar G. F. Hendeļa operas “Rinaldo” uzvedumu notika Zaļā teātra atklāšana, taču labiekārtošanas darbi turpinājās, nācās veikt arī skatuves rekonstrukciju. Izmantojot analoģijas Eiropas dārzos, projektēti un uzbūvēti divi paviljoni.

Zaļā teātra rekonstrukcijas projekts. Institūts “Giproteatr”. 1977
Amfiteātra veidošana. 2003

Zaļais teātris. 2008

Zaļais teātris 2019. gada rudenī

16.03.2021